Over ons

Over ons

De stichting Technika 10 Valkenswaard is opgericht op 23 april 1993 met als doel meisjes kennis te laten maken met techniek en natuurwetenschappen. Door middel van zogenoemde Technika 10 projecten krijgen meisjes op jonge leeftijd, voordat ze een keuze moeten maken voor vervolgonderwijs, de kans om kennis te maken met techniek. De stichting heeft als doel meer meisjes en vrouwen te interesseren in Bèta opleiding- en beroepskeuze.
De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 17140371 en geregistreerd onder RSIN nummer 8103.75.527
Vanwege veranderingen in het bestuur in 2017, veranderde onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wensen en activiteiten vanuit de stichting is er in 2017 een beleidsplan ontwikkeld. Deze dient als hulpmiddel om heldere keuzes te maken bij de uit te voeren activiteiten en het stellen van prioriteiten. Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en op al dan niet behaalde doelen doorgelopen. Het beleidsplan wordt jaarlijks door de het voltallige bestuur vastgesteld en gepresenteerd via deze website via de link

beleidsplan 2017-2020

Bestuur
Statutair moet het bestuur van de stichting bestaan uit tenminste drie, bij voorkeur vrouwelijke, bestuursleden waaronder een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Bij de oprichting bestond het bestuur uit drie leden. Hieronder het overzicht van de huidige samenstelling:
Voorzitter                                   : Inge Geurts
Penningmeester                        : Lisette van der Velden
Secretaris                                  : Sharon Hendriks
Bij de uitvoering van bestuurlijke activiteiten wordt het bestuur ondersteund door twee functionarissen. Samen met het bestuur zorgen deze functionarissen onder andere voor de dagelijkse gang van zaken, het coördineren van het cursusaanbod en het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligersbeleid
Alle (bestuurlijke) werkzaamheden worden door ongeveer vijfentwintig (bij voorkeur) vrouwelijke vrijwilligers uit Valkenswaard uitgevoerd.  De vrijwilligers ontvangen ( indien nodig)  zelf een training in de basis technieken en didactiek.
Beloningsbeleid
De stichting maakt geen gebruik van betaalde krachten. Indien van toepassing kan er door het bestuur een keuze worden gemaakt om binnen de norm van de belastingdienst een vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan bestuursleden van max 750 euro op jaarbasis. De vrijwilligers kunnen tot een maximum van 750 euro declareren voor gemaakte materiële kosten.
Financiën
De financiële administratie en het financieel jaarverslag wordt in overleg met de penningmeester samengesteld en getoetst door een benoemde kascommissie. Dankzij bovenstaande inkomsten en een kundig financieel beheer is de huidige financiële situatie van de stichting gezond en stabiel.
Het financieel jaarverslag 2016
De stichting hanteert:
klachtenregeling

Privacy en intregriteit beleid